exporter of Rubber Accelerator ZDTP-1 CAS NO:68649-42-3 use for tyre and rubber industry

CAS No.68649-42-3,Phosphorodithioic acid, O,O-di-C1-14-alkyl Dialkylphosphorodithiloate Rubber Accelerator ZDTP Chemical Name: Zinc dialkyldithiophosphate Molecular Formula: C24H52O4S4P2Zn Molecular Weight: 660.25 CAS NO:…